Czy można zmusić alkoholika do leczenia

Życie z alkoholikiem jest trudne. Uzależnienie jest bowiem źródłem cierpienia nie tylko dla samego chorego, ale również członków jego najbliższej rodziny. Alkoholizm to choroba, która powoduje wstyd, gniew, strach i rozczarowanie. Jest ona również przyczyną problemów społecznych oraz powinna być leczona.

Jaki wpływ na życie ma alkoholizm?

Jak wspomniano powyżej, choroba alkoholowa jest dość często przyczyną problemów finansowych, społecznych. Powoduje ona kłopoty z prawem oraz przemoc fizyczną i psychiczną. Co ważne, wraz z upływem czas wszyscy domownicy cierpią na obsesję alkoholową i stają się osobami współuzależnionymi. Warto dodać, że współuzależnienie to pojęcie, które związane jest z tak zwaną postawą przyzwolenia. Jest to dość często popełniany błąd, który dotyczy osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu alkoholika. Polega ono na tolerowaniu picia alkoholu oraz bagatelizowaniu problemu. Członkowie rodziny zazwyczaj usprawiedliwiają postawę alkoholika.

Jak zatem powinni się oni zachowywać?

Przekonanie alkoholika o konieczności leczenia jest trudne. Osoba chora zwykle ma świadomość problemów, które związane są z nadużywaniem alkoholu, ale próby rozmowy na ten temat zwykle wywołują jego agresję lub wycofanie i ucieczkę. Zmuszanie alkoholika do leczenia może zatem przynosić efekty odwrotne od zamierzonych. Alkoholik musi bowiem dojrzeć do powzięcia decyzji dotyczącej leczenia. Zwykle uprzednio traci on zdrowie lub swoją pozycję społeczną. Bodźcem do zmian może być również rozpad związku, utrata pracy czy konflikt z prawem. Rolą rodziny jest wspieranie chorego. Należy zatem dawać alkoholikowi sygnały ostrzegawcze, które zwracają uwagę chorego na konsekwencje związane z dalszym piciem alkoholu. Warto dodać, że alkoholik, który musi ponosić karę za swoje zachowanie wcześniej dostrzega problem i szybciej stara się dokonać zmian w swoim życiu.

Gdzie należy szukać pomocy?

Decyzja dotycząca leczenia musi być powzięta przez chorego samodzielnie. Zwykle jest ona następstwem przykrych doświadczeń. Na skuteczność leczenia wpływ ma motywacja i postawa alkoholika. Zmuszanie chorego przez bliskich do leczenia sprawia, że szybko wraca on do picia alkoholu. Profesjonalną pomoc choremu może zaoferować ośrodek odwykowy dla alkoholików. W tego rodzaju miejscu może on bowiem znaleźć wsparcie i zrozumienie.

O czym należy pamiętać w kwestii związanej z leczeniem alkoholika?

W przypadku alkoholików członkowie jego rodziny nie powinni bagatelizować problemu. Nie mogą oni usprawiedliwiać pijaństwa oraz wiecznie wyciągać chorego z tarapatów. Bliscy powinni szukać pomocy w profesjonalnych placówkach. Godny polecenia ośrodek odwykowy dla alkoholików dysponuje kadrą, która posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje zwiększające szanse powodzenia leczenia. Pomocy można również szukać w grupach wsparcia. Tego rodzaju wsparcie jest niezwykle ważne i przynosi bardzo pozytywne efekty. Podczas spotkań omawiane są problemy oraz sposoby radzenia sobie z przeciwnościami życia codziennego.

Jakie zachowania powinny wzbudzać niepokój rodziny?

Alkoholicy dość często posługują się kłamstwem. Uciekają oni od odpowiedzialności oraz ignorują codzienne obowiązki. Zwykle mają problemy w pracy, prowokują kłótnie oraz są agresywni i złośliwi.

Czy można zmusić chorego do leczenia alkoholizmu?

Terapia alkoholowa prowadzona na terenie kraju jest dobrowolna. Warto jednak dodać, że w pewnych sytuacjach możliwe jest jednak wnioskowanie o leczenie przymusowe. Takie działanie może być podejmowanie nawet w sytuacji, w której alkoholik wyraża swój sprzeciw. Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu uzależniony jest od decyzji sądu, który działa na wniosek prokuratora lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z zapisami prawa leczenie powinno być dobrowolne i brak jest podstaw do przymusowej terapii. Konieczne jest zatem żmudne zbieranie dowodów dotyczących szkodliwości picia oraz przykrych konsekwencji, które wiążą się z chorobą alkoholową oraz współuzależnieniem domowników. Podstawą do wszczęcia postępowania może być rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od pracy czy zakłócanie porządku publicznego. Konieczna jest w tym wypadku opinia biegłego oraz obszerna dokumentacja dowodowa zbierana przez komisję do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi lub prokuratora. W oparciu o zgromadzone informacje sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o przymusowe leczenie. Tego rodzaju działanie stanowi jednak etap ostateczny, który powinien być poprzedzony próbą nakłonienia chorego do dobrowolnego poddania się leczeniu. Takie postępowanie przynosi bowiem lepsze efekty.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here